BROUWERIJGESCHIEDENIS


We ontdekken dat in de bloeitijd der Middeleeuwen bij een telling in 1441, binnen de stadsmuren van Brugge 54 brouwerijen waren. Daaronder vielen ook de stadsbrouwerijen waar de gewone man zijn eigen bier kon brouwen.
Vanaf de 17de eeuw slonk het bierverbruik drastisch, mede door de ontdekking van de koffie en thee.
dampende koffie schuimend gerstenat

Vanaf de 18de eeuw werden de koffiehuizen grote concurenten voor de herbergen waar alleen bier te verkrijgen was. Algauw schonken de herbergiers ook koffie. Zo ontstond de naam cafÚ, zoals we dit tot op heden kennen.


Aantal brouwerijen in de Brugse binnenstad door de eeuwen heen

De achteruitgang van het aantal brouwerijen valt samen met het verval van Brugge in de herfsttij der middeleeuwen en eveneens in de crisisperiode vanaf 1930.
Tussen 1830 en de eerste wereldoorlog is in een tijd van evenwicht, onder de invloed van de eerste industriŰle revolutie, een duidelijke heropleving merkbaar.
De opkomst van de lage gistingsbieren van het pilsner-type in de jaren twintig, was voor veel brouwerijen een te zware investering, waardoor de teleurgang van de kleine brouwerijen was getekend.
Een tiental Brugse brouwers deden gezamelijk die investering en richtten een co÷peratieve brouwerij DE LAC op om hun consumenten toch van pilsbier te kunnen voorzien. 

 

ENKEL de toetsen tot en met Le Tigre zijn reeds actief. Daar wordt aan gewerkt. Einde werken: streefdoel zomer 2003! Nog even geduld. Druk op een toets om de geschiedenis van een brouwerij te zien.

Ligging van de gewezen brouwerijen in Brugge-Oost

 Een greep uit wat nog komt...


Stond hier de brouwerij in de Gapaert ?

 
Briefhoofd brouwerij Aigle-Belgica


Ken je die brouwerij aan de Rozenhoedkaai ?

 
Waar wordt Straffe Hendrik gebrouwen?

 
Wat bleef over van brouwerij DE LAC ?

© Jan De Bruyne