UITREIKING VAN “HET GULDEN HAMERKEN” aan Lambiek brouwer Frank Boon

Vzw ’t Hamerken werd op 6 juli 1988 gesticht door enkele enthousiaste Bruggelingen met als doel de studie en de geschiedenis van het brouwerijgebeuren niet alleen te Brugge, maar ook in gans België.

 

Met dat doel verzamelt  ‘t Hamerken objecten en documentatie en legt zij een bierbibliotheek, met ook heel wat merkwaardige oude boeken, aan in de Brugse Cultuurbibliotheek en heeft zij het brouwerij-archief van de vroegere brouwerij ’t  Hamerken (1872-1983) in het stadsarchief van Brugge gedeponeerd en geïnventariseerd.

 

“HET GULDEN HAMERKEN” is een prijs die op initiatief  van de vzw ’t Hamerken om de twee jaar wordt uitgereikt aan een persoon die zich verdienstelijk gemaakt heeft op het gebied van brouwerijgeschiedenis. Dit jaar gebeurt dit voor de dertiende keer.  De Brugse schepen van Cultuur, Nico Blontrock, zal op 18 april de trofee van het Gulden Hamerken uitreiken aan Lambiek brouwer Frank Boon.

 

Toen Frank Boon op jonge leeftijd een Lambiek brouwerij opstartte had hij door contact met een oude geuzesteker uit Lembeek reeds heel wat kennis opgesnoven over  het complexe brouw- en gistingsproces  van Lambiek en Geuze. Door de mondelinge overlevering van de empirische kunst van het Lambiek brouwen en via literatuur van oude boeken wist hij het delicate en complexe productie- en gistingsproces te vertalen in een kwaliteitsvol eindproduct.  Zijn ervaring kwam alle Lambiek brouwers en Geuzestekers ten goede, wat tot een heropleving van dit segment in België leidde.

 

Zijn kennis van traditionele aanverwante en bijna uitgestorven  technieken, zoals voor het kuipersvak, zorgden onder meer voor praktische toepassing bij het uitvoeren van historische brouwsels. Dit alles komt ten dienste van de geschiedkundige kennis van het brouwwezen.

 

Dit alles maakt Frank Boon tot een waardige laureaat van het Gulden Hamerken. 

 

https://live.staticflickr.com/65535/53675759784_30bdfee297_o.jpg